DANUBIA a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou zo š.p. Pekárne a cukrárne Dunajská Streda. Hlavným  predmetom činnosti spoločnosti je výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov. Súčasťou areálu firmy  DANUBIA a.s. v Dunajskej Strede je administratívna budova, výrobná hala zameraná na výrobu  pekárenských výrobkov, výrobná hala na výrobu cukrárenských výrobkov, expedícia, silá.  Medzi ďalšie predmety činnosti spoločnosti patrí maloobchod. Firma v súčasnosti prevádzkuje štyri vlastné  maloobchodné predajne v Dunajskej Strede. Manažment firmy DANUBIA a.s. disponuje dlhoročnými odbornými skúsenosťami v oblasti pekárenskej a  cukrárenskej výroby. Rovnako jednotliví vedúci výrobných úsekov sú vysoko kvalifikovaní s dlhoročnými  skúsenosťami, vedomosťami a zručnosťami v oblasti pekárenstva a cukrárenstva.  DANUBIA a.s. patrí medzi stabilné potravinárske podniky v Trnavskom kraji. Od svojho vzniku dosahuje  veľmi dobré výsledky v produkcii v kvalite pekárenských a cukrárenských výrobkov. Strategickým cieľom  pekárne je dosahovanie a udržanie čo najvyššej kvality vyrábanej produkcie pri uspokojovaní rastúceho  dopytu. 

Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti DANUBIA a.s.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

© DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole O nás