Sídlo: Kračanská cesta 1186/47            929 01 Dunajská Streda             Slovenská Republika  IČO:    31 412 726  Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sa, Vložka: 71/T   Tel:  +421.31.552.43.62 / +421.31.552.43.63      Mail: sekretariat ( @ ) danubia-as.sk © DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole Kontakty