Spoločnosť DANUBIA a.s. ponúka svojim zákakzníkom šíroké portfólio pekárenských výrobkov (149 druhov)  ako aj cukrárenských výrobkov (104 druhov). Hlavný sortiment tvoria:  - chleby:  - bežné pečivo:  - jemné pečivo: - ostatné pekárenské výrobky a zákusky:  © DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole Produkty